Nhà trọ

Các bạn tân sinh viên có thể tham khảo các thông tin nhà trọ dưới đây, các thông tin này được các sinh viên chia sẻ hỗ trợ tân sinh viên. Các bạn nên gọi điện thoại để hỏi trước về nhà trọ (lưu ý chỉ nên gọi điện thoại vào thời gian thích hợp trong ngày).