Họp mặt Tân sinh viên

AN PHÚ - PHÚ TÂN
18h00, ngày 17/09/2015, phía trước Hội trường lớn khu II (Hội trường rùa)
(liên hệ Bùi Phương Nam - 0162 628 2240)

CHÂU ĐỐC -TỊNH BIÊN
18h30, ngày 13/09/2015, tại sân khoa Kinh tế & QTKD
(liên hệ Trần Kim Hiếu - 0165 335 2124)

CHÂU PHÚ - TÂN CHÂU
18h30, ngày 14/09/2015, tại sân Văn phòng Đoàn thanh niên
(liên hệ Huỳnh Anh Khoa - 0166 636 5163)

CHÂU THÀNH
18h30, ngày 13/09/2015, tại sân khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
(liên hệ Lương Hoàng Tất - 0167 310 1949)

CHỢ MỚI
18h30, ngày 18/09/2015, tại sân nhà học D1 (đối diện nhà xe Trung tâm học liệu)
(liên hệ Nguyễn Duy Phúc - 0164 284 2809)

LONG XUYÊN - TRI TÔN
18h30, ngày 19/09/2015, tại sân nhà học C2
(liên hệ Huỳnh Khắc Duy - 093 923 01 30)

THOẠI SƠN
18h30, ngày 13/09/2015, sân phía sau Trung tâm học liệu
(chi tiết liên hệ Trương Minh Tiến - 096 279 98 47)