Hỗ trợ sinh viên theo huyện

DANH SÁCH LIÊN HỆ
HỖ TRỢ SINH VIÊN THEO HUYỆN, THỊ, THÀNH
THUỘC TỈNH AN GIANG

Các bạn tân sinh viên có thể liên lạc và lưu lại các số điện thoại của các anh, chị được phân công sau đây khi cần hỗ trợ thông tin về các hoạt động sinh viên An Giang, hỗ trợ tư vấn về học tập, học bổng.


HUYỆN AN PHÚ:
Võ Văn Cảnh
-         Điện thoại: 096 446 82 17
-         Email: canhB1308681@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/vovan.canh.31

HUYỆN PHÚ TÂN:
Bùi Phương Nam
-         Điện thoại: 0162 628 2240
-         Email: namB1307853@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/nam.bui.908579

HUYỆN CHÂU PHÚ:
Huỳnh Anh Khoa
-         Điện thoại: 0166 636 5163
-         Email: khoaB1306813@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/khoa.huynh.1840

THỊ XÃ TÂN CHÂU:
Nguyễn Kim Chi
-         Điện thoại: 0977  736 610
-         Email: chiB1301637@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/sunflower.john.5

THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC:
Trần Kim Hiếu
-         Điện thoại: 0165 335 2124
-         Email: hieuB1304837@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/hieu.davil

HUYỆN TỊNH BIÊN:
Lê Thị Thu Vân
-         Điện thoại: 094 559 58 15
-         Email: vanB1309096@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/victoria.van.549

HUYỆN CHÂU THÀNH:
Lương Hoàng Tất
-         Điện thoại: 0167 310 1949
-         Email: tatb1305400@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/Luonghoangtat

HUYỆN CHỢ MỚI:
Nguyễn Duy Phúc
-         Điện thoại: 0164 284 2809
-         Email: phucB1308161@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/duyphuc.nguyen.98

THÀNH PHỐ LONG XUYÊN:
Huỳnh Khắc Duy
-         Điện thoại: 093 923 01 30
-         Email: duyB1303081@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/hkhduy

HUYỆN TRI TÔN:
Phạm Văn Duy
-         Điện thoại: 0163 631 8395
-         Email: duyB1307819@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/pdyphamlxtt

HUYỆN THOẠI SƠN:
Trương Minh Tiến
-         Điện thoại: 096 279 98 47
-         Email: tienB1307786@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/Michealtien.sing

VĂN PHÒNG HỖ TRỢ SINH VIÊN AN GIANG
Dư Tuấn Nguyên
-         Điện thoại: 0121 424 05 65
-         Email: nguyenB1204188@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/utnguyen1310

Trần Thị Như Ngọc
-         Điện thoại: 098 776 46 70
-         Email: ngocB1202016@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/ngoc.tranthinhu.92

Trần Thị Hạnh Nguyên
-         Điện thoại: 0163 658 9573
-         Email: nguyenb1202084@student.ctu.edu.vn
-         Facebook: https://www.facebook.com/tran.nguyen2703