Cảnh giác & đề phòng

Trang thông tin này được thực hiện nhằm hạn chế những đối tượng lợi dụng lòng tin, sơ hở của người khác để chuộc lợi hoặc cướp đoạt tài sản, nhằm cảnh báo sinh viên luôn chú ý đề phòng nhất là tân sinh viên.

1. Bán tăm tre, xin tiền ủng hộ trẻ em, người già neo đơn,... (Xem văn bản cảnh báo)

2. Dụ dỗ vào mạng lưới bán hàng đa cấp (Xem các thông tin)

3. Lừa đảo việc làm trên mạng (Facebook) (Xem thông tin cảnh báo)

Cập nhật gần đây nhất: 23/08/2015